[social_icons type='normal_social' icon_pack='font_awesome' icon='fa-facebook-official' fe_icon='' custom_size='40' custom_shape_size='' link='https://www.facebook.com/NKPSWPS/' target='_blank' icon_color='' icon_hover_color='' background_color='' background_hover_color='' border_width='' border_radius='' border_color='' border_hover_color='' icon_margin='' use_custom_size='yes' ][social_icons type='normal_social' icon_pack='font_awesome' icon='fa-instagram' fe_icon='' custom_size='40' custom_shape_size='' link='https://www.instagram.com/nkp_swps/?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR0pXAzDOu7S5r7OViOE6UprYw4ztubcmv7Gz6PjRhND8pWQLGdV-UuoOcA' target='_blank' icon_color='' icon_hover_color='' background_color='' background_hover_color='' border_width='' border_radius='' border_color='' border_hover_color='' icon_margin='' use_custom_size='yes' ][social_icons type='normal_social' icon_pack='font_awesome' icon='fa-linkedin' fe_icon='' custom_size='40' custom_shape_size='' link='https://bit.ly/3EQFbin' target='_blank' icon_color='' icon_hover_color='' background_color='' background_hover_color='' border_width='' border_radius='' border_color='' border_hover_color='' icon_margin='' use_custom_size='yes' ]

Sadomasochizm

Sadomasochizm jest aktywnością seksualną, związaną z zadawaniem lub doznawaniem bólu, ale także upokorzenia, jest to współistnienie potrzeb sadystycznych i masochistycznych. Według ICD-10 jest to także zaburzenie preferencji seksualnych, które obejmuje zarówno sadyzm jak i masochizm. Jednak z biegiem lat, coraz częściej można zauważyć, że odchodzi się raczej od postrzegania sadomasochizmu jako zaburzenia, o ile mieści się on w pewnych granicach. Ten rodzaj aktywności seksualnej mieści się także w ramach BDSM, czyli dość szerokiego spektrum działań związanych z krępowaniem partnera, ale także z dominacją i uległością.

Na co dokładnie składa się sadomasochizm?

  • Sadyzm – Rodzaj dewiacji seksualnej, w której czerpie się satysfakcje seksualną, w chwili podporządkowania sobie partnera/partnerki. Ważnym aspektem jest jednak to, że osoba sadystyczna, odczuwa największą przyjemność z poniżania partnera oraz zadawania mu bólu.
  • Masochizm – Rodzaj dewiacji seksualnej, w której czerpie się satysfakcje seksualną, w chwili silnej uległości w stosunku do partnera/partnerki. Osoba masochistyczna odczuwa przyjemność, w trakcie jej poniżania oraz zadawania jej bólu.

Trzeba jednak pamiętać, że sadomasochizm nie wiąże się z potrzebą molestowania lub zgwałcenia kogoś, jeśli mieści się w pewnych ramach. Aktywność ta może być uznawana często za rodzaj pewnej seksualnej „gry”. Jednakże, wszystkie osoby biorące w niej udział muszą wyrazić na nią zgodę, muszą ustalić między sobą granice takiej aktywności ( np. jeden z partnerów nie zgadza się na podduszenie), a także nie mogą wciągać w te aktywność osób trzecich. Warto także zauważyć, że wiele osób ma fantazje z zakresu sadomasochizmu, jednakże w większości przypadków osoba doświadczająca tego typu fantazji, nie dąży do ich spełnienia.